DIVERSITAT AFECTIU-SEXUAL

Aprenent a respectar-nos

Treballant la diversitat afectivo-sexual

L’homosexualitat,  el  lesbianisme,  la  transsexualitat  i  els  cossos  no  normatius  en general han estat lligats durant molt temps amb la vergonya, desgrat, sofriment i han estat causa de discriminació.

Els  grups  feministes,  grups  de  dones  lesbianes,  trans  i  homes  gais  han  estat precursors en la lluita per superar aquesta situació, arribant-se a crear un moviment LGTBIQ fort i divers.

El moviment a favor de la llibertat sexual i de gènere no ha explicat, per desgràcia, amb el mateix suport i força en totes les parts del món. En el nostre entorn proper s’ha produït un important avanç en la visibilización, acceptació social i en l’assoliment d’un marc legal que garanteix (en teoria) la igualtat. Però així i tot, no podem encara afirmar que visquem en una societat que veritablement valori totes les diversitats. Desgraciadament, també aquí escoltem i patim episodis de rebot, agressions, discriminació, assetjament…

El sistema educatiu ha ser motor del canvi. En primer lloc hem de cuidar el propi entorn, ja que no podem oblidar que en ell es troben joves que estan desenvolupant la seva pròpia sexualitat i identitat de gènere, i és de summa importància fer-los sentir-se lliures de discriminació i sobretot que puguin comportar-se i manifestar-se en llibertat.

Hem d’abordar el tema íntegrament, no oblidant que les diversitats són múltiples, amb diferents matisos, i que la pròpia diversitat ens enriqueix. Solament des d’aquesta premissa podrem pasar a l’acció positiva.

A l’alumnat li agrada parlar de sexualitat, i és per això necessari gestionar adequadament la informació que podem i hem de portar al nostre entorn educatiu.

També l’alumnat LGTBIQ és agent de canvi, àdhuc patint una discriminació en el seu entorn, té el ple dret a millorar les seves condicions, a viure la seva sexualitat i gènere en llibertat… i tot això sense haver d’esperar a arribar a l’edat adulta. Per desgràcia, en moltes ocasions coneixen què són per mitjà de l’insult, i aviat coneixen la discriminació social que poden patir. Necessiten, sens dubte, referents positius en els quals reflectir- se.

La invisibilización de la diversitat és també una manera de discriminació, de LGTBIQfobia,  i  és  per  això  que  és  necessari  treballar  amb  alumnat,  famílies  i professors la normalització i la visibilización.

Treballar el repecte entre els iguals, les relacions basades en el bon tracte i treballar l’autoestima i l’assertivitat és la base de per crear una societat justa i igualitària i sobretot lliure de violència

Objectius del taller:

• Analitzar els estereotips i prejudicis existents sobre les diverses identitats sexuals.

• Desmuntar els prejudicis que pugui tenir l’alumnat entorn de les orientacions sexuals.

• Crear un clima d’aula basat en el respecte (treballar les bromes i comentaris que

fereixen emocionalment l’altre)

Dirigit a:

Alumnes de 4rt, 5e i 6e de primària

Metodología del taller:

Metodologia activa i participativa on es treballarà amb l’alumne conceptes que tenen a veure amb el repscte, l’autoconeixemnt, l’empatia i l’assertivitat

Professionals que portaran a terme la formació

Puri Cosgaya: Psicologa, Mediadora familiar i coordinadora de parentalitat

Eloi Batista: Educador i integrador social, Terapeuta sistèmic i especialista en infància en risc

Cost de la formació

Aquesta formació es d’una sola sessió de 1,5 hores de durada

El cost de la formació es de 100€