PARES TREBALLANT

Taller pràctic per treballar assertivament

normes i límits cap als fills i filles

Introducció

Pares, mares, psicòlegs, educadors… Tots coincideixen: els fills posen els límits constantment a prova. Un estira-i-arronsa, un repte per als nens i per als pares. Els petits aprenen què està bé i què està malament mentre els grans els eduquen dia rere dia.

Les normes i els limits son quelcom important per la bona gestió emocional dels nostres fills, els hi ensenyen a relacionar-se amb el mon que els envolta, els proporciones estrategies de control d’impulsos i els acompanyen durant la seva vida, incidint en les relacions amb els iguals, amb els adults i amb ells mateixos.

L’objectiu de les normes es que aquestes siguin elaborades conjuntament entre pares i fills. Així les criatures entenen que s’han de respectar i no es queixen de les conseqüències si desobeeixen. Aquests límits han d’adaptar-se a les noves situacions. “La  coherència,   la   constància   i  la   disciplina   són  bàsiques   perquè   marquem correctament els límits”

En aquests temps que corren , amb aquesta immediatessa, aquest correr, les normes i limits es tornen quelcom imprescindibles per poder gestionar la relacio amb els nostres fills.

En el inconscient de molts pares hi ha immers un sentiment d’angoixa i de culpa pel poc temps que dediquem als nostres fills/es per motius de feina, per que la situació de crisis en alguns casos ens angoixa i ens preocupa, per que volem donar-los allò que nosaltres no hem tingut i oferir-lis la major atenció possible.

Però  en  ocasions  aquest  donar,  aquesta  atenció  immediata,  aquesta  estimació profunda es torna en contra nostre, llavors venen les rabaqueries, la ràbia, la poca tolerancia a la frustacio, la dificultat en gestionar els fracassos i els no…. i es quan posem el crit al cel i ens preguntem si ho hem fet del tot bé com a pares.

I no cal destacar que ni l’autoritarisme ni la permisibilitat son les solucions a la millora relacional amb els fills i filles, si no trobar un equilibri, el nostre propi equilibri individualitzat i adaptat a la nostre propia unitat familiar. Aquest equilibri però, ha d’estar dotat de limits i normes. Ates que aquests limits i normes son quelcom necessaris pel desenvolupament emocional i la seguretat dels nostres fills/es .

Objectius del taller:

• Generar espais per reflexionar i compartir estratègies sobre l’educació dels fills i filles.

• Donar eines a pares i mares per a la gestió de les emocions, els conflictes i la

violència entre iguals.

Dirigit a:

Pares i mares d’alumnes de 4rt, 5e i 6e de primària

Metodología del taller:

Metodologia  activa  i  participativa  on  es  treballara  de  forma  conjunta  diverses estrategies per la millora de la relació amb els nostres fills i filles

La participació dels  pares i mares i la resolució de casos pràctics serà la dinamica d’aquest taller, juntament amb les explicacions teorico-pràctiques del professorat que impartira el taller

Activitat gratuïta orientada a tots els pares/mares dels alumnes de

5e i 6e curs