VIOLÈNCIA MASCLISTA EN JOVES

Sensibilització i prevenció de conductes de risc

Objectius:

–      Conèixer les manifestacions de la violència masclista.

–      Comprendre el vincle entre el model de l’amor romàntic i les relacions abusives a la joventut, desmuntant mites i falses creences.

–      Entendre la complexitat de les dinàmiques discriminatòries i les violències envers el jovent

–      Ser capaces de generar un ambient de confiança amb els i les joves que afavoreixi la detecció de dinàmiques abusives i de control.

Continguts:

1.          Socialització diferenciada, estereotips, rols, desigualtats i violències de gènere.

2.          Joves i construcció de la identitat.

3.          Sexualitat i ideals romàntics a la joventut.

4.          El cicle de la violència.

5.          Violència masclista: definició, tipologia i àmbits.

6.          Violències i xarxes socials

7.          Claus per a la detecció. Identificació d’estereotips i desigualtats en el treball amb joves.

8.          Identificació, dinàmica i pautes per a la intervenció.

9.          Propostes creatives i innovadores per a sensibilitzar i prevenir.

10.        Eines i recursos per a la prevenció.

Metodologia:

Metodología activa i participativa, amb exposició teòrica combinada amb casos pràctics que aportaran o els alumnes o els talleristes.

Al finalitzar l’activitat es constatarà el nivell de seguiment dels participants amb preguntes directes

i anàlisi en grup.

Al finalitzar la darrera sessió es reculliran les aportacions dels alumnes i s’avaluarà el nivell d’assoliment dels continguts.

Durada:

1 sessió de 1,5 hores

Perfil dels participants:

Alumnes de 5e i 6e de primària

Formadors:

Puri Cosgaya

Eloi Batista

Cost de la formació:

100€

Organitza:

Esfera

Espais de benestar biopsicosocial www.esferagirona.org associacióesfera@gmail.com

616262377